Kde je příčina stále rostoucí ceny másla? U českého maloobchodu to zřejmě nebude …

Praha, 25. září 2017 – Ministr zemědělství Marian Jurečka minulý týden k vysoké ceně másla uvedl, že „marže je u obchodníků, nikoli producentů“. Vyjádření ministra zemědělství považuje Asociace českého tradičního obchodu za poněkud nešťastné a paušalizující. Nedostatek komodity vytváří prostor pro cenové spekulace jak pro zemědělce, tak i pro obchodníky. Obchodníci přitom musí uspokojit cílové zákazníky a jejich pozice je tak složitější.

Pokud by se obchodníci drželi standardní výše marže dle ČSÚ, na pultech prodejen by se „čtvrtka“ másla prodávala za zhruba 67,90 Kč. To by ale bylo pro zákazníky neúnosné. Maloobchodní prodejci si tak cíleně, pod tlakem trhu, snižují své marže i pod 10 %. Pokud například budou zákazníkovi nabízet 250 g másla za cenu 59,90 Kč, dostanou se po odečtení státem uložené 15 % DPH a při nákupní ceně od dodavatele 46,92 Kč bez DPH na marži 8,5 %. A kde jsou náklady provozovatele prodejny na mzdy a odvody, které činí cca 12 – 13 % bez DPH a energie ve výši 2 – 3 %? K tomu je třeba přičíst ještě nájem, logistiku, balicí materiál, odpisy. Taková marže žene nezávislého českého maloobchodníka v boji za udržení venkovských prodejen do další ztráty a záhuby.

“Je jednoduché osočovat maloobchodníky z toho, že vysoká cena je dána jejich vysokou marží. U tradičních, nezávislých obchodníků je však opak pravdou. Čeští maloobchodníci se v maximální možné míře snaží vyjít vstříc svým zákazníkům i na úkor již tak minimálního vlastního zisku. Tato situace by však neměla mít dlouhého trvání, jinak jich další stovky nebo pravděpodobněji tisíce budou potřebovat veřejnou podporu. Pokud se tak nestane, budou velmi rychle spět k uzavření svých prodejen,” upozorňuje Zdeněk Juračka, předseda Asociace českého tradičního obchodu.