Juračka: Zánik venkovských prodejen pokračuje. Podpora je nezbytná

PRAHA – Aktuální čísla vývoje českého obchodu za rok 2016 potvrzují setrvale nepříznivý trend zanikání nejmenších, především venkovských prodejen. Kritickou situaci dlouhodobě monitoruje Asociace českého tradičního obchodu (AČTO), která v této souvislosti navrhuje soubor opatření, která by mohla přispět k zachování venkovských obchodů.

V roce 2016 zaniklo v České republice 396 prodejen s potravinami a smíšeným zbožím o velikosti do 50 m², což je 46 prodejen více než v roce 2015. Statistický údaj společnosti AC Nielsen potvrzuje odhady AČTO, které se s praxí zanikání nejmenších českých prodejen, jež mnohdy představují jedinou možnost, jak si na venkově nakoupit základní potraviny, setkává v každodenní praxi. Problém s obchodní obslužností venkova se týká především obcí do 1000 obyvatel, kterých je v ČR 4872 a je součástí širšího problému zachování života na venkově. Stejně jako fungování školy, pošty, lékaře či hospody je také fungování obchodu jedním ze základních předpokladů života a rozvoje venkova. Provozování obchodu v nejmenších obcích však přestává být podnikáním a stává se veřejnou službou. Avšak bez pomoci má pramalou šanci přežít.

„Jsme svědky zániku stovek venkovských prodejen v přímém přenosu. Podpora je nezbytná, chceme-li udržet život na venkově,“ říká Zdeněk Juračka, předseda AČTO. Proto Asociace navrhuje soubor opatření přímé i nepřímé podpory, který by pomohl zachovat obchodní obslužnost na venkově, zejména pak v obcích do 1000 obyvatel. V těchto obcích je třeba chápat provozování obchodu jako veřejnou službu.

Přímá podpora

  • Finanční podpora ve výši 750 mil. ročně na zachování obchodní obslužnosti venkova, která by směřovala k postiženým obcím ze strany státu či kraje.
  • Refundace nákladů na pořízení vybavení pro EET a to v souladu s deklarací, jež je součástí koaliční smlouvy. EET by mělo přinést do státní kasy dostatek prostředků, které toto umožní.
  • Daňové slevy a bonusy.

Nepřímá podpora

  • Zvážení převzetí zahraničních modelů na podporu nezávislého obchodu, např. osvobozením od DPH těch obchodníků, kteří budou mít obrat nižší, než stanovená mez. Příkladem může být Německo, kde jsou podniky s ročním obratem nižším než 50 000 EUR vyloučeny s platby DPH nebo Velká Británie, kde existují výjimky na daň z nemovitosti pro malé podnikatele
  • Novelizace zákona o cenách tak, aby již nebylo možné využívat nástroj podnákupních cen (hojně využíváno řetězci), který poškozuje menší obchodníky, snižuje skutečnou hodnotu výrobku, deformuje vnímání zákazníka a navíc připravuje státní kasu o DPH.
  • Trvalé obnovení výjimky z povinnosti uvádět měrné ceny pro maloobchodní prodejny do 200 m², které je neúměrně časově a finančně náročné.
  • Podpora a pokračování programu Pošta Partner, který rozšiřuje nabízené portfolio služeb venkovského maloobchodu a pomáhá zachovat občanskou vybavenost. S tím související změna vyhlášky Českého telekomunikačního úřadu, která výrazně omezuje realizaci programu a na provozovatele klade zbytečnou byrokratickou zátěž.