Juračka: Novela zákona o významné tržní síle potřebuje revizi, zásadní problémy českého maloobchodu vůbec neřeší

Praha, 28. listopadu 2017 – Téměř dva roky funguje novelizovaný zákon o významné tržní síle. Přestože český trh zaznamenal v dané věci určitý pokrok, o čemž po sedmi letech bezzubosti první verze zákona prokazatelně svědčí nové a zdá se, že i úspěšné aktivity ÚOHS proti nekalým praktikám zahraničních obchodních řetězců, byly novelou bohužel postiženy zejména tuzemské obchodní aliance. Ty prokazatelně nemají faktickou významnou tržní sílu a jejich členové tím stále více ztrácí část své konkurenceschopnosti, zejména právě vůči zahraničním obchodníkům.

Tuzemské obchodní aliance (případně české obchodní řetězce) byly vytvořeny malými a středními českými obchodníky k vlastní konkurenceschopnosti vůči zahraničním obchodním řetězcům. Tuzemští obchodníci zařazení v maloobchodních sítích jsou důležitými odběrateli malých a středních místních potravinářských výrobců. Převážná část prodejen se navíc nachází na venkově a jejich existence je významným garantem odpovídající úrovně zásobování tohoto prostoru. „Tuto skutečnost si plně uvědomujeme, a proto jsme také k zákonu podali připomínky. Bohužel, diskuse nad novelou zákona probíhala na rozpolceném trhu, což bylo způsobeno změnami v politice Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a z toho důvodu bez jeho patřičné oponentní síly. SOCR ČR se totiž zásadně a výhradně soustředil na prosazení požadavku na zrušení zákona. To byla zásadní taktická chyba,“ říká Zdeněk Juračka, předseda Asociace českého tradičního obchodu (AČTO).

Na druhou stranu by měl zákon dle názoru AČTO řešit závažná rizika a problémy českého trhu, ovšem nečiní tak a měl by být tedy znovu novelizován. Problémů, ohrožujících český trh, je hned několik. V první řadě je to živelná, neřízená expanze zahraničních řetězců, která nemá v Evropě obdoby. Řetězce dnes pronikají i do menších sídel kolem 10 tisíc obyvatel, což při vstupu na český trh striktně odmítaly. Příkladem budiž východočeská Jaroměř, která má při 12 442 obyvatelích dva Penny Markety, Lidl, Kaufland, Tesco a k tomu COOP a Potraviny Verner. Zákon se vůbec nezabývá vztahy mezi ostatními členy potravinového řetězce, konkrétně pak významnou tržní silou dodavatele vůči obchodníkovi či producenta vůči dodavateli. Po nápravě volá rovněž masivní používání nepoctivé praktiky podnákupních a podnákladových cen, deformujících vnímání reálné ceny potravin zákazníkem a poškozujících výrobce i státní kasu. S tím souvisejí také dumpingových dovozy, které jsou zásadní příčinou snížení kvality potravin (za nízkou cenu nízká kvalita) a jednou z příčin prezentace dvojí kvality stejného zboží na evropském trhu.

„Pokud nebudou výše uvedené problémy řešeny, pak v budoucnosti hrozí reálné riziko, že, s rostoucí silou zahraničních řetězců na českém trhu na hranici 80% a více, dojde k eliminaci českých dodavatelů a zásadnímu navýšení dovozů zahraničního zboží na úkor produktů českých z příkazu mateřských firem řetězců,“ vysvětluje předseda AČTO Juračka a ironicky dodává: „Těším se na dobu, kdy český manažer zahraničního obchodníka odmítne uposlechnout příkaz zahraniční centrály a ryze z „lásky k Česku“ odmítne navýšit dovoz potravin z ciziny, aby podpořil české výrobce a producenty.“