Jak naložit s významnou tržní silou?

Zákon o významné tržní síle, zvaný bič na řetězce, kterým novela měla být, se změnil v noční můru českých obchodních aliancí. Důvodem je skutečnost, že se do novely dostalo omezení výše bonusů, které obchodní subjekt může od dodavatele ročně získat, na pouhé 3 %, což je problém pro řetězce velmi jednoduše řešitelný, kdežto pro českého obchodníka problém zásadní.

Zahraniční řetězce, které mimo jiné disponují velmi kvalitním právním zázemím, proto již v předstihu změnily taktiku vyjednávání s dodavateli a přešly na tzv. „netto, netto ceny“, což znamená, že upustily od vyjednávání výše bonusů a celkovou slevu si nechaly promítnout hned do ceny nákupní (např. požaduji 20% slevy z poslední nákupní ceny, ale nebudu již dále požadovat žádné bonusy). Tento krok česká aliance učinit nemůže, neb vyjednává pro různé typy obchodů a obchodníků, při čemž potřebuje odlišit jejich postavení na trhu právě výší bonusů a těžko se při tom do 3% vejde.

Řešení tohoto problému jednání s ÚOHS zatím nepřineslo. Ze semináře dne 12. 5. 2016 k aplikaci patřičného zákona však ÚOHS nabídlo tuto prezentaci, která by měla pomoci v orientaci v této novelizované právní normě: