Iniciativa pro férový obchod v ČR

PRAHA – Výrobci, dodavatelé, distributoři a prodejci rychloobrátkového zboží dnes oficiálně představili společnou platformu, tzv. Iniciativu pro férový obchod (IPFO). Slavnostní představení svou přítomností podpořili také ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ministr zemědělství Marian Jurečka, Petra Buzková, předsedkyně IPFO a Christel Delberghe, poradkyně generálního tajemníka Evropského svazu obchodu EuroCommerce.

Iniciativa pro férový obchod je národní platformou evropské Supply Chain Initiative prosazující zásady správné obchodní praxe, která existuje v Evropě od září 2013 a do níž se zapojilo přes 200 společností, resp. 959 organizací v členských zemích EU, pokud připočteme i dceřiné společnosti mezinárodních firem. Signatáři české iniciativy, mezi něž patří mj. společnosti Tesco Stores, Nestlé, Ahold, Kaufland, Coca-Cola, Mars a další, zaměstnávají desítky tisíc pracovníků všech oborů a vytvářejí celkový obrat ve výši stovek miliard korun.

Iniciativa bude prostřednictvím závazku svých signatářů podporovat kultivaci obchodního prostředí. Zároveň bude zajišťovat a kontrolovat, aby byly zásady dobré praxe skutečně začleněny do každodenních aktivit jednotlivých společností. Dále bude usilovat o to, aby společnosti řešily případné vzájemné spory korektně a transparentně.

“Jako zástupce obchodního řetězce Albert, který se se svými 17.000 zaměstnanci řadí mezi největší zaměstnavatele v zemi, jsem přesvědčený, že Iniciativa pro férový obchod v České republice je ideálním řešením, které nevyžaduje dodatečné financování ze strany státu a nabízí samoregulační pořádek hned v několika významných oborech podnikání v naší zemi. IPFO tím na svá bedra přebírá nemalou odpovědnost, nicméně věřím, že právě z tohoto důvodu budou naši iniciativu následovat i další české společnosti a oborové svazy, protože na férovosti a odpovědnosti stojí veškeré naše podnikání,“ říká Jesper Lauridsen, generální ředitel společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. a jeden ze signatářů Iniciativy pro férový obchod.

„Obchodní aktivity jsou již odnepaměti součástí fungování společnosti. Zákony upravující obchodní vztahy jsou již zavedeny a ve světle postupující konsolidace sílí též snaha úřadů udržet konkurenční prostředí a z něj plynoucí výhody pro spotřebitele a společnost. Konkrétní podoba vztahů mezi dodavateli a prodejci se stala složitou a je pravda, že – vzhledem k relativní velikosti obchodních partnerů – jde často o hodně,” říká Torben Emborg, generální ředitel Nestlé v ČR a SR a další signatář IPFO. “Existuje nicméně jen minimum příkladů dokládajících úspěch pokusů omezovat obchodní vztahy dodatečnými pravidly. Ve většině případů mají tato pravidla za následek pouze administrativní zátěž a náklady a jejich schopnost chránit před zneužitím tržní síly selhává. Proto vítáme samoregulační platformu IPFO, která může pomoci nám všem, kteří jsme účastni těchto obchodních vztahů, v kultivaci obchodních vztahů k prospěchu našich spotřebitelů.“

“Iniciativa nabídne také mediační řešení možných oborových sporů,” vysvětluje předsedkyně Iniciativy pro férový obchod Petra Buzková. “Věřím, že dobrovolně nastavené principy příkladné praxe jsou nejlepším řešením pro celé odvětví a že myšlenka samoregulace povede k otevřenějšímu trhu a snadnějšímu podnikání. Tím ve svém důsledku zkvalitní obchodní vztahy, podpoří tuzemskou výrobu a zlepší možnosti svobodného výběru zboží a preferencí českých spotřebitelů,” dodává.

K Iniciativě přistoupila i Asociace českého tradičního obchodu. Více o projektu či možnostech zapojení naleznete na www.ipfo.cz