Hejtmani vyjádřili vůči potřebám venkova respekt, řekl po jednání s Asociací krajů Zdeněk Juračka

Praha, 30. října 2017 – Zástupci Asociace českého tradičního obchodu byli přizváni na poslední zasedání Rady Asociace krajů ČR, aby přítomným hejtmanům přiblížili problémy venkovského obchodu a navrhli řešení k zachování prodejen v nejmenších obcích.

Asociace českého tradičního obchodu se dlouhodobě pokouší aktivně řešit závažný problém likvidace českého maloobchodu v nejmenších obcích, kde tak lidé přicházejí o elementární občanskou vybavenost. Pouze v roce 2016 ukončilo svou existenci 396 prodejen o velikosti do 50 m². V této souvislosti oslovili zástupci AČTO také Asociaci krajů ČR a na jejím posledním zasedání 27. října představili materiál s konkrétním návrhem řešení podpory. „Máme zájem udržet venkovský obchod a chceme se pokusit o sjednocení pohledu na problematiku venkova. Nabízíme odbornou pomoc, neradi bychom totiž dospěli do fáze, kdy budeme muset přestat dotovat nevýdělečné prodejny jenom proto, že chybí vůle zachovat občanskou vybavenost na venkově,“ řekl v úvodu jednání Ing. Zdeněk Juračka, předseda Asociace českého tradičního obchodu. Společnému jednání s Radou Asociace krajů předcházela dílčí jednání s některými hejtmany s cílem osvětlit problémy venkovského obchodu a definovat smysluplné a přijatelné řešení problému.

Hejtmani vyslechli předložené argumenty a vůči potřebám venkova vyjádřili respekt. O něco méně však projevili nadšení problém řešit a to zejména z důvodů ekonomických. „Pardubický kraj má vlastní dotační titul na podporu nejmenších venkovských prodejen, naše podpora však nemůže být dominantní, je spíš symbolická. Prioritně by situaci mělo řešit příslušné ministerstvo,“ reagoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Obcím by měly být přidány prostředky do rozpočtu v rámci rozpočtového určení daní, aby mohli situaci operativně řešit,“ doplnil hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Přímou podporu prodejnám v nejmenších obcích v současnosti poskytuje Pardubický kraj a Kraj Vysočina.

Asociace českého tradičního obchodu předložila návrh systému realizace podpory:

1) Rozhodující slovo při hledání finálního řešení a systému realizace případné podpory by měla mít obec.

2) Maloobchodní prodejna potravin, která požádá prostřednictvím obecního zastupitelstva o veřejnou podporu, musí splňovat základní ekonomické ukazatele (bude potřeba jasně stanovit) prokazující, že špatný stav jejího hospodaření není vinou neodborného vedení ze strany personálu či vlastníka, ale že se jedná prokazatelně o problémy způsobené vlivem situace na trhu.

3) Obec s konečnou platností rozhodne, zda je v dané lokalitě a za daných okolností existence prodejny žádoucí, či nikoliv.

4) V případě, že se obec kladně vyjádří k udržení obchodní obslužnosti v dané lokalitě, sdělí rozhodnutí majiteli prodejny a vyzve ho k podání žádosti o podporu. K tomu doloží prokazatelné údaje o ekonomickém stavu prodejny (bude stanoven příslušný návod) a návrh na pokrytí vybraných nákladů.

5) Zastupitelstvo obce v dohodnutém termínu (bude zřejmě vhodné termíny předem stanovit) rozhodne dle výše požadavku na podporu o objektivnosti žádosti a sdělí toto rozhodnutí žadateli (majiteli) prodejny.

6) Prakticky mohou nastat pouze dvě možnosti, vedoucí k řešení. V prvním případě, pokud bude potvrzena reálnost a správnost výše požadavku a obec bude mít příslušnou částku v obecním rozpočtu k dispozici, žádost schválí a určí, které náklady spojené s provozem prodejny je ochotna pokrýt.

7) V případě, že potřebné zdroje obec nemá, obrátí se s příslušnou žádostí na kraj, jenž dále rozhodne o možnostech, které se pro řešení těchto problémů nabízejí, či žádost zamítne.