„EET je pro český obchod zásadní téma,“ říká předseda tradičních obchodníků Juračka

PRAHA – Do spuštění druhé vlny EET, která zasáhne maloobchod, zbývají dva měsíce. Povinnost evidovat tržby se týká také menších českých prodejen, které zastupuje Asociace českého tradičního obchodu (AČTO). Protože se pro tradiční obchodníky jedná o téma zásadní, připravilo AČTO ve spolupráci s Ministerstvem financí dvě konference, které obchodníkům usnadní střet s novou legislativou.

Asociace českého tradičního obchodu od začátku podporovala zavedení elektronické evidence tržeb, neboť jsou její členové přesvědčeni, že tento zákon dokáže alespoň zčásti narovnat pokřivené prostředí českého trhu. To vše ale za podmínky, že nebudou připuštěny žádné výjimky, které celou normu jen znepřehlední, mnohým umožní povinnosti se vyhnout a biti budou opět pouze poctiví obchodníci. AČTO si ale zároveň uvědomuje komplikace, které EET drobným českým obchodníků přináší, zejména jde-li o náklady spojené s pořizování zařízení, schopných tržby evidovat.„Zákon přinese pro běžného provozovatele plnosortimentní prodejny potravin nepochybně zvýšené náklady. Dle našich průzkumů až 80% obchodníků, např. v rámci Družstva Eso Market, nedisponuje zařízením, které je schopno elektronické komunikace,“ komentuje reálný stav mnoha malých českých obchodů Jiří Štorch, člen představenstva AČTO a předseda Družstva ESO MARKET.

Zařízení, schopná splnit podmínky EET, se nemálo liší svou velikostí, využitelností, funkcemi a samozřejmě tedy i cenou. Právě cena je pro mnohé malé obchodníky klíčovým faktorem při rozhodování. Za určitých okolností může být pořízení nového pokladního systému pro venkovskou prodejnu i likvidační. „EET je pro český obchod zásadní téma. Proto jako AČTO pořádáme, společně s Ministerstvem financí, Finanční správou a kongresem Samoška dvě konference pod názvem EET FÓRUM, které obchodníkům umožní v problematice se zorientovat, seznámit se s nabídkou zařízení a minimalizovat tak náklady na jeho pořízení,“ říká Zdeněk Juračka, předseda AČTO. Konference se uskuteční 10. ledna v Praze – Čestlicích a 18. ledna v Olomouci v rámci kongresu tradičního trhu Samoška. Pro obchodníky je účast bezplatná.