Dopis AČTO europoslancům: Nezakazujte nezávislým obchodníkům společné nákupy!

Asociace českého tradičního obchodu upozornila a vyzvala české europoslance k odmítnutí pozměňovacího návrh č. 360, který v zemích EU výslovně zakazuje společné nákupy nezávislých malých a středních maloobchodníků v potravinářském sektoru. Obchodní model nezávislých obchodníků je právě postaven na společném nákupu zboží a služeb.

Nejde o samostatnou iniciativu AČTO, ale o koordinovaný postup, založený na platformě Independent Retail Europe (IRE), evropské organizace sdružující nezávislé obchodníky v EU. Podobně jako AČTO oslovily své národní poslance i jiné asociace a nezávislí obchodníci z dalších evropských zemí.

V českém prostředí je jedinou možností maloobchodních prodejců, jak obstát v boji s konkurencí mezinárodních řetězců, vytvoření nákupní aliance drobných obchodníků a družstev (např. COOP centrum, ČEPOS). Pozměňovací návrh č. 360 s ohledem na nekalé obchodní praktiky mezi podnikateli v potravinovém řetězci to však zakazuje. Důsledkem konečného odsouhlasení tohoto by bylo:

  • snížení konkurenceschopnosti samostatných maloobchodníků z řad MSP
  • poškození zemědělského sektoru i malých a středních dodavatelů
  • zvýšení vyjednávací síly velkých dodavatelů proti maloobchodníkům
  • podpora velkých zahraničních řetězců, které ovládají více než 2/3 trhu
  • postupná likvidace českého maloobchodu

Vážený pane europoslanče,

obracíme se na Vás jménem Asociace českého tradičního obchodu, která v České republice reprezentuje nezávislé obchodníky (na 7000 prodejen zejména v menších městech a na venkově), kteří zaměstnávají na 30 000 lidí.

Velice nás znepokojuje poslední hlasování Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) ze dne 1. října 2018, týkající se nekalých obchodních praktik mezi podnikateli v potravinovém řetězci (2018/0082(COD)). Jeden z pozměňovacích návrhů, které výbor přijal (návrh 360) výslovně zakazuje model našeho podnikání, který je charakteristický pro spolupráci mezi nezávislými obchodníky v oblastech jako je společný nákup zboží a služeb. Tento podnikatelský model umožňuje maloobchodníkům z řad MSP konkurovat velkým zahraničním řetězcům.

Jelikož výbor odhlasoval zákaz společného nákupu, vyústí to de facto v zákaz nezávislých malých a středních maloobchodníků v potravinářském sektoru, jejichž obchodní model je postaven na společném nákupu zboží a služeb. Toto je významné zejména v České republice, kde velké zahraniční řetězce ovládají více než 2/3 trhu. Navrhovaná evropská právní norma tomuto svými články ještě více napomáhá, zatímco malé nezávislé obchodníky, z velké části zajišťující obchodní obslužnost venkova, odsuzuje k postupnému zániku. Ve specifickém českém prostředí je jedinou možností, jak obstát v boji s konkurencí a jejich mohutnými nákupními centrálami, vytvořit nákupní aliance drobných obchodníků a družstev.

Zákaz skupin nezávislých maloobchodníků prostřednictvím zákazu společného nákupu povede ke koncentrovanějšímu maloobchodnímu trhu, v němž budou dominovat mezinárodní řetězce, jelikož samostatní maloobchodníci z řad MSP jim nebudou moci konkurovat. To poškodí zemědělský sektor i malé a střední dodavatele a zejména to jde zcela proti tomu, čeho chce výbor dosáhnout, tj. ochrany zemědělců. Navíc zákaz společného nákupu zvýší vyjednávací sílu velkých dodavatelů proti maloobchodníkům z řad malých a středních podniků, kteří nejsou chráněni směrnicí.

Naléhavě Vás žádáme, abyste požádal o formální hlasování k tomuto tématu na plenárním zasedání. Při plenárním hlasování Vás prosíme, abyste odmítl pozměňovací návrh 360 o zákazu společného nákupu [původní znění v němčině: Zusammenschluss zu Einkaufsgemeinschaften von Einzel- und Großhandel - správný překlad v angličtině: [ban on] cooperation agreements to form purchasing groups of retailers and wholesalers.

Znovu zdůrazňujeme výhody, které náš podnikatelský nezávislý obchodní model, řízený malými a středními podniky, přináší pro dobré životní podmínky zemědělců, konkurenci, výběr spotřebitelů a dodavatelů, podnikání, inovace a místní rozvoj a investice v EU. Tyto výhody byly výslovně podpořeny a uznány samotným Evropským parlamentem při hlasování o tomto mandátu týkajícím se Evropského akčního plánu pro obchod, jenž je přínosem pro všechny zúčastněné strany (odstavec 14 (2013/2093 (INI)), v němž Evropský parlament vyzval všechny aktéry, aby pracovali na "podpoře skupin nezávislých maloobchodníků včetně družstev, jež využívají vzájemné pomoci a určitých úspor z rozsahu".

Samozřejmě jsme připraveni Vám poskytnout další informace k dané problematice a nabízíme plnou součinnost a spolupráci.

S úctou a přáním všeho dobrého

Ing. Zdeněk Juračka, předseda představenstva AČTO

Mgr. Jan Hrdina, tajemník AČTO