Daří se zachovat dotace pro malé prodejny

Na základě intervence Asociace českého tradičního obchodu (AČTO), spolupráce se starosty obcí a osobního jednání předsedy AČTO Pavla Březiny s představiteli Kraje Vysočina se podařilo znovu vyhlásit dotační program na podporu venkovských prodejen. A v tomto směru nezůstává pouze u zmíněného kraje.

Vedení Kraje Vysočina původně nevypsalo dotační program na podporu venkovských prodejen. Ale po jednání s Pavlem Březinou, předsedou AČTO, a předložení přesvědčivých argumentů bude program spuštěn stejně jako v minulých letech. Navíc bude v tomto roce na podporu prodejen vyčleněno z rozpočtu kraje sedm milionů korun, tedy více než v předchozích letech.

Obec do 500 obyvatel může získat 20–50 tisíc korun

„V letošním roce ve Fondu Vysočiny vypíšeme v celkové alokaci sedmimilionovou podporu pro obce do pěti set obyvatel, které v rámci toho programu budou nově moci podpořit nejenom kamenné prodejny na svém území, ale nově i pojízdné prodejny nebo pobočky České pošty, pobočky Pošty Partner, případně využití pro místní knihovny, čekárny, ordinace související s primární péčí nebo aktivity cestovního ruchu,“ uvádí Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Vítězslava Schreka. Jedná se o nesoutěžní dotační program, kdy výběr projektů bude proveden na základě času podání. Příjem žádostí bude zahájen koncem dubna, příjemcem dotace může být pouze obec do 500 obyvatel. Žadatel může získat 20–50 tisíc korun na svůj projekt, kde může zkombinovat provozní náklady na podporované služby.

Pavel Březina od letošního ledna navštěvuje vedení jednotlivých krajů, mluví s jednotlivými hejtmany i jejich náměstky, a vysvětluje jim problematiku venkovských prodejen. Již v několika krajích se mu podařilo docílit toho, že kraj program zachová či vážně uvažuje o jeho vypsání.

Zdroj: www.zboziaprodej.cz