Čeští obchodníci drží prodejny navzdory ztrátovosti. Je to ještě podnikání?

Praha, 25. 9. 2019 – Podle průzkumu Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) je na českém trhu 16,5% nezávislých ztrátových prodejen, především pak na venkově. Přesto tyto prodejny i navzdory ztrátě čeští obchodníci dále udržují a provozují.

Čeští obchodníci jsou nuceni každoročně uzavřít průměrně 500 malých prodejen s potravinami a smíšeným zbožím, přesto by mohla být situace mnohem horší. Jak totiž ukázal průzkum AČTO, jen 5,4% prodejen bylo uzavřeno z důvodu ztrátovosti. „Jednoznačně nám to ukazuje praxi, kdy jsou tradiční obchodníci ochotní držet své prodejny i navzdory ztrátovosti a provozy zavírají jen v krajní nouzi. Obchod s potravinami totiž mnohdy bývá tím posledním, co v malých obcích ještě funguje a naši obchodníci se tuto službu snaží do poslední chvíle zachovat. Je to ale ještě podnikání?“ ptá se Zdeněk Juračka, předseda AČTO.

Průzkum dále ukázal, že obchodníci drží malé prodejny téměř výhradně z vlastních zdrojů a ztrátu kryjí ze zisku ostatních, výdělečných prodejen, neboť pouhá 2,2% prodejen je dotována ze strany obce či kraje. Přesto jsou samozřejmě čeští obchodní za každou podporu rádi. Jiné řešení svízelné situace nabízí dání prodejny do pronájmu. I toto řešení je však okrajové, využilo ho pouze 1,2% prodejen. „Navíc se ukázalo, že dlouhodobé dotování prodejen nepřináší efekt v podobě kladného hospodaření. Významně pomáhá zachovat službu v obci pro občany, což vnímáme jako mnohem důležitější faktor. Ochota dotovat ztrátové prodejny ze zisku se rovná 2,9 roku, což je vzhledem k náročnosti úctyhodné. Který jiný ekonomický subjekt by byl ochoten poskytovat 3 roky službu za cenu ztráty?,“ říká dále Zdeněk Juračka.

Asociace českého tradičního obchodu uskutečnila dotazníkové šetření mezi svými členy v průběhu srpna t.r. na reprezentativním vzorku 1889 nezávislých prodejen. Průzkum se soustředil na období od roku 2014 dosud.

Foto: Pavel Hála