Český nezávislý trh v minulém roce utrpěl těžké ztráty. Skončilo přes tisíc malých prodejen

Praha, 10. 4. 2018 – Odhady Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) aktuálně potvrzují nejnovější čísla o vývoji českého maloobchodu za rok 2017. Trend zanikání malých, především venkovských prodejen zrychlil tempo. V minulém roce ukončilo svou činnost celkem 1 082 prodejen o velikosti do 400 m².

V roce 2017 zaniklo podle nezávislého šeření společnosti AC Nielsen v České republice 1 082 maloobchodních prodejen o velikosti do 400 m², přičemž je z tohoto čísla 759 nejmenších obchodů o prodejní ploše do 50 m². Oproti roku 2016, kdy v této kategorii zaniklo 396 prodejen, je to tak téměř dvojnásobek. Naopak velké prodejny nad 400 m² posílily o 42 maloobchodních jednotek. Je tedy patrné, že zatímco nejmenší venkovské obchody zanikají, rostou nové supermarkety.

„Před tímto stavem varujeme už řadu let. S otevřením každého supermarketu, byť ho v dané lokalitě ani není zapotřebí, dojde k zásadnímu ohrožení existence ryze českých prodejen v okruhu i dvaceti kilometrů. Přesto tento neblahý stav nikdo neřeší anebo jej pod tlakem situace řeší velmi liknavě. Zatímco občanská vybavenost venkova, ale i malých měst zmírá a řada lidí na venkově nemá kde nakoupit, pokračují zahraniční řetězce v neřízené a bezohledné expanzi,“ komentuje situaci Zdeněk Juračka, předseda Asociace českého tradičního obchodu, která zastupuje na 7 000 českých nezávislých prodejen.

Podíváme-li se na vývoj za posledních 10 let, jsou čísla ještě výmluvnější. Od roku 2007 zaniklo 3 923 prodejen o velikosti do 400 m², zatímco nad tuto hranici vzniklo 239 super a hypermarketů po celé České republice. Přesto dále vznikají nové a dochází k nesmyslné kumulaci prodejen především zahraničních řetězců. Jako příklad lze uvést dvanácti tisícovou východočeskou Jaroměř, kde nedaleko od sebe stojí hned pět velkých prodejen zahraničních řetězců. Dopad na menší prodejny v okolí, v kombinaci s nekalými praktikami, např. hojným využíváním podhodnocování cen v letákových akcích, tzv. podnákupních cen, je zřejmý.

AČTO se problematikou zániku malých českých prodejen dlouhodobě zabývá a k tématu obchodní obslužnosti venkova zpracovala i podrobný materiál, který dala k dispozici. AČTO navrhuje definovat za jasných podmínek provozování obchodu v nejmenších obcích jako službu ve veřejném zájmu a systém podpory venkovských prodejen. Druhou možnost, jak rychle a efektivně pomoci zachovat občanskou vybavenost venkova, vidí AČTO v navýšení rozpočtu obcí v rámci rozpočtového určení daní. V obou případech by rozhodující slovo při hledání finálního řešení a systému realizace případné podpory měla mít obec.

Vývoj českého maloobchodu 2007 - 2017

2007

2016

2017

- / + 2016 - 2017 - / + 2007 - 2017

Prodejny s potravinami a smíšeným zbožím do 50 m²

9 387

6223

5464

-759 / -3923

Prodejny s potravinami a smíšeným zbožím do 400 m² (včetně 50 m²)

16 278

13 437

12 355

-1082 / -3923

Prodejny s potravinami a smíšeným zbožím nad 400 m²

1435

1632

1674

+42 / +239