Asociace českého tradičního obchodu vítá spuštění programu Obchůdek 2021+

Program Obchůdek 2021+ je zásadním krokem, který může pomoci zachránit stovky prodejen v malých obcích. Poprvé dostanou díky programu tyto obchody podporu přímo z centrální úrovně. Obecně nejde o prodejny, jejichž provozování by bylo ziskové, často je jejich provoz spíše veřejnou službou. Mnozí členové AČTO dotují obchody v malých obcích ze svých zisků, nelze však reálně očekávat, že tak budou činit dlouhodobě.

AČTO stála u vzniku celého programu a vítá v této souvislosti, že se jej konečně po dlouhotrvajících jednáních s představiteli státní správy i samosprávy podařilo uvést v život.

Vesnice mají za sebou vlnu zavírání hospod a obchodů a zbylé prodejny jsou dnes často jediným centrem společenského dění a zároveň místem, kde si místní mohou kromě potravin obstarat i řadu dalších služeb, jako je třeba výběr hotovosti, platbu složenek, nákup léků či poštu. Na venkově je navíc vyšší koncentrace starších občanů, pro ty je možnost jednoduchého nákupu potravin naprosto klíčová. Význam možnosti si bez složitého cestování nakoupit potraviny podtrhla pandemie COVID-19.

Aktuálně je v rámci projektu na každý kraj s výjimkou Prahy vyčleněna ročně částka 3 miliónů korun, celkem jde v rámu pětiletého období o částku 195 milionů korun.

Samozřejmě by ideálně mělo být na projekt vyčleněno více prostředků, prodejen v obcích do 1000 obyvatel je totiž několik tisíc a program pomůže zatím jen části z nich. Na druhou stranu venkovské prodejny podporuje bez ohledu na politické zabarvení volených zástupců i řada krajů či obcí a pokud se jednotlivé podpory zkombinují, může jíž jít o dost významnou částku. Škoda je, že myšlenka nutnosti veřejné podpory prodejen v nejmenších obcích stále ještě zdaleka nepronikla do všech krajů,“ říká ke spuštění programu Pavel Březina, předseda AČTO.

Za důležité v této souvislosti Březina považuje, že Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) již nyní přislíbilo další navýšení prostředků vyčleněných na tento program v případě vyčerpání zatím stanové částky.

Do budoucna by AČTO uvítalo, aby byl kladen ještě větší důraz na kvalitu poskytovaných služeb kterou by měly více hlídat konkrétní obce. V návaznosti na vládní podporu realizovanou v rámci programu Obchůdek 2021+ AČTO nesouhlasí s návrhy na nepřiměření zvyšování minimální mzdy, s nimiž přicházejí někteří koaliční politici.

Stát absurdně na jedné straně chce obchodům v nejmenších obcích pomáhat, na stranu druhou někteří nezodpovědní koaliční politici navrhují tak vysoké zvyšování minimální mzdy, které by ty stejné obchody mohlo zlikvidovat,“ uzavírá Březina.