Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) volila vedení

Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) potvrdila ve funkci předsedy představenstva Ing. Pavla Březinu (Svaz českých a moravských spotřebních družstev – COOP) a v pozici místopředsedy Ing. Miloše Škrdlíka (Maloobchodní síť Brněnka). Své zastoupení v představenstvu dále mají společnosti ČEPOS, CBA CZ, ESO MARKET a MO PARTNER.

AČTO vznikla v roce 2014 s cílem hájit specifické podmínky pro malé a střední podnikání v oblasti obchodu a jejími členy mohou být pouze sítě a obchody s českými majiteli. Členové AČTO v současnosti provozují přibližně 7000 prodejen. Podle Pavla Březiny se v rámci různých legislativních změn a kroků státních orgánů často stává, že nejsou dostatečně zohledňovány zájmy a potřeby českých obchodníků. „AČTO zastupuje hlavně české nezávislé sítě a menší obchody. Považuji za důležité, aby byl jejich hlas i dnes slyšet směrem k veřejnosti i státním institucím. Obchodníci jsou dnes často a neprávem z mnoha věcí obviňováni, jako třeba aktuálně z vysokých cen potravin, zároveň na ně negativně dopadá mnoho nedomyšlených kroků. Za svůj úkol proto považuji především vysvětlování jejich role a problémů, kterým musí čelit při své snaze nabízet co nejkvalitnější služby,“ říká ke svému znovuzvolení Pavel Březina.

Cílem AČTO je ve spolupráci s veřejnou sférou přispívat k hledání řešení. Nezávislé české obchody přitom hrají klíčovou roli v takových oblastech jako je třeba obchodní obslužnost venkova. Pavel Březina v této souvislosti doplňuje, že jedním z velkých úspěchů AČTO je například spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu na spuštění programů „Obchůdek 2021+“ či „Česko platí kartou“, které pomáhají udržovat obchody i v malých obcích či celkově přispívají k digitalizaci nezávislých prodejen. Za své další cíle považuje AČTO podporu zavádění moderních technologií v maloobchodě, hájení zájmu zákazníků i obchodníků v návaznosti na připravované změny v oblasti nakládání s odpady a nápojovými obaly, hledání řešení v oblasti ekologie a udržitelností a celkové přispívání k zlepšování kvality obchodů svých členů i úrovně nezávislého trhu obecně.

I pro další období považuje AČTO za jednu z priorit pokračování ve spolupráci s partnerskými organizacemi jako je SOCR, Hospodářská komora, Agrární komora či Potravinářská komora.