AČTO: Obchodníci mají zboží dostatek, sklady jsou zásobené a připravené, dodávky fungují bez obtíží

Vážení zákazníci,

společně čelíme situaci, kterou prakticky nikdo z nás nepamatuje. My, čeští nezávislí obchodníci, sdružení v Asociaci českého tradičního obchodu (AČTO), zastupující na 7 000 českých prodejen, děláme vše pro to, abychom zachovali a udrželi v bezproblémovém chodu naše prodejny a zajistili pro vás dostatek zboží. Je v zájmu nás všech, abychom epidemii koronaviru zvládli, a proto jsme pro vás připravili následující doporučení:

  • V maximální možné míře využívejte placení platebními kartami. Omezte prosím placení v hotovosti a papírovými stravenkami.
  • Nedělejte si nadbytečné zásoby, které nebudete schopni spotřebovat. Průběžně kontrolujte trvanlivost potravin, které doma máte. Obchodníci mají zboží dostatek, sklady jsou zásobené a připravené, dodávky fungují bez obtíží.
  • Pro svůj nákup upřednostňujte prodejny ve svém okolí, při cestě za nákupy omezte kontakt s ostatními lidmi.
  • Na prodejnách se snažte udržovat od ostatních lidí dostatečný odstup. Buďte k ostatním tolerantní a ohleduplní.
  • Dodržujte hygienická doporučení, především při nákupu nebaleného pečiva. Používejte ochranné pomůcky.

Jsme v neustálém kontaktu s Vládou České republiky. Náš zástupce je fyzicky přítomen na většině jednáních Krizového štábu, kterému tak předáváme požadavky naše, našich zaměstnanců i zákazníků a současně informujeme o stavu fungování našich prodejen a zásobování. Společně s našimi zaměstnanci a obchodními partnery se snažíme o maximální zvládnutí celé situace. Pevně věříme že i ve spolupráci s vámi, našimi zákazníky, se nám to podaří.

Na závěr si dovolujeme všem lidem, kteří se podílejí na bezproblémovém zásobování obchodů, a tedy i koncových zákazníků, poděkovat za intenzivní spolupráci a zodpovědnost podílet se na zabezpečení dodávek potravin pro naše obyvatele.