AČTO nemá zastoupení ve vedení SOCR

PRAHA – Květnová valná hromada Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR nepřinesla dobrou zprávu pro tradiční český obchod, který je v ČR reprezentován Asociací českého tradičního obchodu (AČTO). Ačkoliv AČTO reprezentuje na 7 000 nezávislých prodejen a má tak cca. 23% podíl na českém maloobchodě, nemá po volbách svého zástupce v novém představenstvu SOCR, což se v historii Svazu stalo poprvé a je potřeba hledat důvod.

V rámci SOCR ČR se již více než tři roky diskutuje o budoucnosti této organizace a to nejen z titulu jejího postavení na trhu, ale i z hlediska jejího vnitřního uspořádání a financování. Po mnoha diskuzích vše směřovalo k jakémusi „federativnímu“ uspořádání tohoto sdružení, tedy, přeloženo do češtiny, z jednotlivých aliancí založených v zájmu sdružování subjektů podobné orientace na trhu a pro hájení jejich vnitřních zájmů se stanou asociace a ty budou mít své zástupce v představenstvu SOCR. Ten se tím stane operativnější a přehlednější a představenstvo nebude mít více jak dvacet členů, ale pouze maximálně deset.

České tradiční obchodní subjekty na tento fakt (na rozdíl od zahraničních obchodních řetězců) pozitivně reagovaly a z aliance českého obchodu se stala Asociace (AČTO). Dnes je Asociaci tento krok ze strany SOCR vyčítán. Důvody těchto výčitek se těžko chápou, neb stejní protagonisté, kteří tento krok kritizují, hlásali již před cca dvěma lety něco zcela jiného. Stalo se to, co se dalo po nástupu nového vedení SOCR, orientovaného především na zahraniční obchodní řetězce, očekávat. Zásadně se změnila kritéria pro volby do představenstva, kdy téměř rozhodující roli hraje výše členských příspěvků. Ze zahraničních obchodních řetězců se tudíž nestala další aliance, ale slouží v podstatě jako základní zdroj příjmů celého SOCR ČR. Předseda AČTO ing. Juračka k tomu dodává: „Tento fakt neberu ve špatném jako něco proti něčemu, pokud by byla ovšem respektována zásadním způsobem i jiná kritéria, jako je například postavení členského subjektu na trhu.“

Uspořádání komorového způsobu voleb bylo následně takticky připraveno tak, že AČTO (ale i jiné subjekty) prakticky neměla šanci se do představenstva dostat. Bývalé představenstvo tento způsob voleb odsouhlasilo a principy demokracie tedy byly dodrženy. Co tedy namítat? Vůbec nic. Lze pouze konstatovat dnes již jinou orientaci SOCR, kde vládnou zahraniční obchodní řetězce. Vedení AČTO je však přesvědčeno, že je nutné tímto vyjádřením uvést na pravou míru některá tvrzení o vývoji v této organizaci, která neodpovídají pravdě.

Po mnoha letech tak došlo ve Svazu obchodu a cestovního ruchu ke kuriózní situaci, kdy český tradiční obchod nemá adekvátní zastoupení v představenstvu a kdy jedním z hlavních kritérií pro získání rozhodovacích pravomocí jsou peníze, nikoliv postavení toho či jiného subjektu na trhu. Tradiční české obchodníky dnes již nemá v představenstvu SOCR kdo dostatečně zastupovat, bránit a hájit jejich práva. A na tuto situaci musí AČTO reagovat – nechť je toto pro AČTO velkou výzvou k získávání dalších pozic na trhu a k upevňování vlastního postavení. Lze to doložit mnoha skutečnostmi, např. tím, že se AČTO stala uznávaným připomínkovým místem legislativy a relevantním a respektovaným partnerem pro odbory i ministerstva.