AČTO jednalo v Zemědělském výboru PS

PRAHA – odpoledne proběhlo na půdě Poslanecké sněmovny jednání zástupců Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) se zástupci Zemědělského výboru PSP ČR. Předseda výboru Jaroslav Faltýnek již dříve vyjádřil zájem na setkání se zástupci obchodníků, zejména těch, kteří prodávají výrobky českých zemědělců a potravinářů. „Úlohu tradičních českých obchodníků považuji za významnou jak z hlediska zajištění odbytu českých a regionálních potravin, ale i z hlediska řešení celé problematiky koloběhu potravin od výrobce, přes dodavatele až k obchodníkovi,“ uvedl v úvodu Jaroslav Faltýnek.

„Mrzí mne, že když se v České republice mluví o obchodě, tak je obchod spojován téměř výhradně s pojmem obchodního řetězce. Je to zásadním způsobem zkreslený pohled na tuto oblast podnikání. U nás působí stále ještě ryze česká maloobchodní sféra, a to ne bezvýznamná. V prodeji potravin například reprezentuje cca 25% podíl na trhu. Když tedy mluvíme o obchodu, tak se bavme o obchodnících v obecné rovině, ale zároveň berme v potaz, že česká část maloobchodu má svá specifika, na která se snažíme prostřednictvím AČTO upozornit i poslance Parlamentu a hledat pro ně, ale i pro stát lepší úroveň spolupráce na rozháraném českém trhu“ říká Zdeněk Juračka, předseda AČTO.

Zástupci AČTO otevřeli při jednání v Zemědělském výboru PSP ČR některá témata, která souvisí s novou či novelizovanou legislativou. Hovořilo se o značení nebalených potravin v rámci novely zákona č. 110 o potravinách, o měrných cenách, ale i o chystaném zákonu o elektronické evidenci tržeb, kde AČTO prosazuje nejtvrdší možnou variantu tohoto zákona. Od něj si slibuje zejména odstranění nerovných podmínek pro podnikání na českém trhu. Hovořilo se i o nejasné definici pojmu česká potravina. Její řádný výklad by pomohl na trh skutečným českým výrobkům a zákazníci by se lépe ve složité směsici značek a pojmů orientovali.

„Jsme přesvědčeni, že by bylo vhodné zastavit inflaci dalších rádoby českých značek, protože dnes jich je na trhu více než čtyřicet a zákazník nemá šanci se v nich orientovat“ upozornil na nedostatek současné praxe Miloš Škrdlík, místopředseda AČTO. „Do řešení této problematiky se určitě musí zapojit i Potravinářská a Agrární komora ČR. Je důležité, aby Češi věděli, že kupují skutečně české potraviny,“ dodal k tématu předseda výboru Faltýnek.

Při jednání zástupci AČTO opětovně upozornili členy Zemědělského výboru na fakt, že jak se již zmínil Ing. Juračka, na českém trhu jsou nejen nadnárodní řetězce, ale právě i tradiční čeští obchodníci, což je nutné zohlednit nejen při komunikaci s médii, ale i praktickými kroky. Zúčastnění se shodli na tom, že jednání by mělo pokračovat i za účasti ministra zemědělství, který ostatně již setkání přislíbil. K řešení situace na českém trhu a podmínek pro podnikání českých obchodníků se připravují i schůzky s Ministerstvem financí a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Asociace českého tradičního obchodu vznikla v červenci t. r. jako historicky první a největší konsolidovaný subjekt, který sdružuje maloobchodníky z oblasti malého a středního podnikání. Reprezentuje téměř 7 000 prodejen a 30 000 zaměstnanců s ročním obratem 50 mld. Kč. Představuje tak cca 25% podíl na trhu s potravinami a klade si za cíl hájit specifické zájmy svých členů.