AČTO je součástí Hospodářské komory

PRAHA – Asociace českého tradičního obchodu je jediným subjektem, který zastupuje zájmy nezávislých českých obchodníků a snaží se podpořit a upevnit jejich postavení na českém trhu. I z toho důvodu proběhlo jednání mezi předsedou AČTO Zdeňkem Juračkou a prezidentem Hospodářské komory ČR Ing. Vladimírem Dlouhým, CSc. o možnostech bližší spolupráce. Výsledkem pak byl vstup Asociace do struktur Hospodářské komory.

„Hledáme nejrůznější cesty jak pomoci tradičnímu českému maloobchodu, který je neodmyslitelnou součástí malého a středního podnikání v naší zemi. Vzhledem k tomu, že pomoc malým a středním podnikatelům je také jednou z priorit komory, rozhodli jsme se navázat bližší spolupráci,“ osvětluje motivy vstupu do HK ČR Zdeněk Juračka. I z toho důvodu schválilo při svém brněnském zasedání představenstvo Hospodářské komory ČR žádost AČTO o začlenění.

AČTO, podobně jako i Hospodářská komora ČR, vnímá nutnost podpory českých obchodníků a rovněž také výrobců potravin, kteří se musejí potýkat s nástrahami legislativy i nekalou konkurencí. Jedno ze společných témat tak představuje zavedení elektronické evidence tržeb či výraznější podpora českých potravinářů. V rámci liberalizace trhu AČTO také podporuje stanovisko HK ČR k návrhu zákona o omezení prodejní doby, a to i přes fakt, že tento návrh nahrává právě malým tradičním obchodníkům. Skutečnost, že oba subjekty myslí spolupráci vážně, hodlají společně s Potravinářskou komorou představit na tiskové konferenci, na níž prezentují bližší podobu vzájemné podpory. O konání tiskové konference bude AČTO včas informovat.