AČTO je na vzestupu

PRAHA – Asociace českého tradičního obchodu (AČTO), která zastupuje na sedm tisíc českých prodejen potravin, za krátkou dobu své existence zaznamenala značný ohlas a na českém trhu si dokázala vybudovat poměrně silné postavení. To dokládá nejen skutečnost, že je významným partnerem při utváření nové legislativy, ale také stále rostoucí počet členů Asociace z řad kvalitních českých výrobců potravin.

Na svém posledním představenstvu se AČTO opět rozrostlo o nové členy, kteří patří mezi renomované a velmi úspěšné výrobce potravin. Konkrétně do řad Asociace nově vstoupil Plzeňský Prazdroj, jenž je synonymem pro špičkové pivo s tradicí a česká čokoládovna Carla, která kvalitou svých produktů úspěšně konkuruje nadnárodním společnostem a dokonce je dodavatelem pralinek prvotřídní kvality pro belgický trh. „Velmi si vážíme zájmu o spolupráci s AČTO. Jako obchodníci jsme připraveni podpořit české výrobce kvalitních potravin a zároveň cítíme velkou podporu ze strany potravinářů,“ řekl po jednání představenstva s členy AČTO Zdeněk Juračka, předseda Asociace.

„Za zásadní považujeme spolupráci na společných marketingových projektech, na podporu českých nezávislých obchodníků a výrobců potravin,“ deklaroval Jiří Štorch, člen představenstva AČTO a dodal: „Vznikla tu jedinečná platforma pro spolupráci na dobré věci.“ Na tom se ostatně shodli všichni přítomní zástupci obchodníků i výrobců potravin.

Asociace českého tradičního obchodu vznikla v červenci 2014 jako historicky první a největší konsolidovaný subjekt, který sdružuje maloobchodníky z oblasti malého a středního podnikání. Zakládajícími členy byla Skupina COOP, BRNĚNKA, ESO MARKET, ČEPOS, ENAPO a CBA. V současnosti má AČTO 15 členů a reprezentuje téměř 7 tisíc prodejen s 30 tisíci zaměstnanci s ročním obratem 50 mld. Kč. Představuje tak cca 25% podíl na trhu s potravinami a klade si za cíl hájit specifické zájmy svých členů.