AČTO a potravináři našli témata společná

Představitelé Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) a Potravinářské komory ČR se sešli tento týden u jednoho stolu, aby hledali řešení společných problémů českých obchodníků a výrobců potravin. Jednání jednoznačně ukázalo ochotu spolupracovat na často diskutovaných tématech jako je definice české potraviny, problematiky příhraničních dovozů a legislativy vztahující se k novele zákona č. 110 týkající se značení potravin.

Čeští obchodníci sdružení v AČTO i výrobci potravin mají mnoho společných problémů, na které v rámci trvalého konkurenčního boje na rozháraném českém trhu narážejí. To ostatně potvrdilo jednání zástupců českých obchodníků s prezidentem Potravinářské komory ČR Miroslavem Tomanem. „Hledáme podporu pro český obchod a nabízíme podporu českým potravinám a jejich výrobcům,“ uvedl jednání Zdeněk Juračka, předseda AČTO.

„Spolupráci vítám,“ reagoval na slova předsedy AČTO prezident PK ČR Miroslav Toman, „nepochybně jsme schopni AČTO podpořit v jeho aktivitách, neb nás spojují společné problémy a jsme schopni najít i oboustranně výhodná řešení,“ nastínil možnost budoucí spolupráce prezident Toman. Přítomní se shodli také na tom, že vzájemná spolupráce výrobců i obchodníků je možná a potřebná. Společnou řeč našli tradiční obchodníci a potravináři také v otázce příhraničního dovozu, kdy z Polska či Německa přijede obchodník s autem a aniž by musel cokoliv hlásit či platit, prodává své zboží. „Tato skutečnost, která je obráceně tvrdě postihována, způsobuje ztráty českým potravinářům i obchodníkům. Měli bychom v této věci společně usilovat o legislativní nápravu,“ uvedl dále předseda AČTO Juračka.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Asociace českého tradičního obchodu vznikla v červenci 2014 jako historicky první a největší konsolidovaný subjekt, který sdružuje maloobchodníky z oblasti malého a středního podnikání. Zakládajícími členy byla Skupina COOP, BRNĚNKA, ESO Market, ČEPOS, ENAPO a CBA. V současnosti má AČTO 12 členů a reprezentuje téměř 7 tis. prodejen s 30 tisíci zaměstnanců s ročním obratem 50 mld. Kč. Představuje tak cca 25% podíl na trhu s potravinami a klade si za cíl hájit specifické zájmy svých členů.