66% lidí v České republice je pro podporu prodejen v malých obcích

Výzkumná agentura Ipsos provedla výzkum, ve kterém se dotazovala, zda lidé v České republice souhlasí s tím, že pro zachování prodeje potravin či smíšeného zboží v malých obcích do 500 obyvatel, by měly být ztrátové prodejny finančně podporované ze strany státu. 66% souhlasí a pouze 26% je proti.

Výzkum byl realizován na vzorku 525 obyvatel České republiky ve věku 18-65 let. Proti podpoře prodejen se vyjádřili zejména lidé s vyššími příjmy, naopak nejvíce podporu vyjadřují lidé z menších obcí do 1000 obyvatel a lidé z Čech. Skupina COOP společně s dalšími tradičními tuzemskými obchodníky i v rámci Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) dlouhodobě upozorňuje na špatnou situaci malých prodejen na venkově. Stále zanedbávaná oblast maloobchodu v kombinaci s rychle rostoucími platy vede k situaci, kdy musejí být pro ztrátovost zavírány malé prodejny v regionech. I když si lidé mohou za vyšší platy dovolit více nakupovat, při zvýšení platů zaměstnanců prodejen se zvyšuje ztrátovost i malých prodejen v regionech a ty jsou tak po stovkách zavírány. „Až 1/3 prodejen COOP z celkových 2700 prodejen COOP po celé České republice je ztrátová. Nemůžeme ovšem ztrátové prodejny neustále dotovat z našich prostředků. Největší problém zavření prodejen přinese samotným obcím. Podobná situace je u všech maloobchodníků. Navíc zavřením ztrátových prodejen nám sice klesne celkový obrat, ale paradoxně stoupne zisk. V naší republice tak zůstane tisíce obcí bez obchodu a možnosti zakoupit potraviny“. Říká Pavel Březina, předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev (Skupina COOP). Doplácejí na to především mladé rodiny, starší lidé a ti, kteří nemohou auty dojet do větších měst

Stát musí stanovit priority a rozhodnout, zda je zajištění služeb na venkově, i těch obchodních, potřebné, či nikoliv. Pokud totiž prodejny zaniknou, přidají se k vylidňování vesnického prostoru společně s hospodami, poštami a tím i společenským životem. COOP tak podporuje aktivity AČTO, aby se stát zabýval systematicky obchodní obslužností venkova a zavedl systém podpory obcím, které budou moci podpořit prodejnu na svém území.