Rození obchodníci Mattoni

V roce 1693 přišel první Mattoni do Karlových Varů. V roce 1830 se pak narodil nejslavnější z členů rodu - Heinrich Mattoni. Členové rodiny Mattoni byli od nepaměti obchodníci. A dobří. Vždyť Ottavio Mattoni dorazil do Karlových Varů už v roce 1693. „Byl to obchodník s citrony a zakladatel karlovarské větve rodu Mattoni,“ říká historik Karlovarského muzea Stanislav Burachovič. O několik století později se jméno „Mattoni“ stalo symbolem. Tak slavným, že si dnes lidé v restauracích neobjednávají minerálku, ale prostě „mattonku“.

Jenže cesta ke slavné značce byla v té době ještě dlouhá. V roce 1830 se ale narodil Heinrich Kaspar Mattoni, který jméno Mattoni proslavil v celém světě. Byl to zdatný obchodník, který sbíral zkušenosti po celé Evropě. Navíc se dokázal výborně oženit. Jeho ženou se stala Wilhelmina, rozená Knollová.

Právě v době, kdy byl čerstvě ženatý, vyrazil s rodinou na oblíbený výlet řady Karlovaráků i mnoha lázeňských hostů - do nedaleké Kyselky, která tehdy nesla německý název Giesshübbel. Vodu tady ochutnal a pochopil, že nemůže jen tak bez užitku odtékat do řeky.

Heinrich využil toho, že byl k mání nájem exportu karlovarských minerálek. Do riskantního podniku se mu podařilo přesvědčit tchána, který mu část prostředků půjčil a spolu se svým švagrem Friedrichem Knollem začal s minerálkami podnikat. To bylo v roce 1857. Mattoni se po hlavě vrhl do obchodu. Jedna z jeho prvních obchodních cest vedla do Vídně, která tehdy platila za centrum Evropy. Sídlil zde císařský dvůr, právě tady se daly vydělat velké peníze.

„To je ono,“ řekl si Mattoni: „To je místo, kde se bude voda měnit ve zlato.“ Podařilo se mu prorazit do vyšších kruhů a získat první objednávky. Mattoni byl mistrem reklamy, jako jeden z prvních pochopil její důležitost. Pro své minerálky žádal od lékařských kapacit ta nejlepší dobrozdání a doporučení. Sám pak tvrdíval: „Je to živá voda, která bezpečně uzdravuje i omlazuje. Stačí vodu užívat předem, dokud jsme ještě zdraví, a zabráníme nemoci a stárnutí. A nebude nutné podrobit se těžké kúře.“

Ostatně léčebná kúra v Karlových Varech byla v té době náporem na zdraví. Začínalo se až po několikadenní aklimatizaci v lázních. Teplou koupel, ve které pacient strávil několik hodin, doplnilo pití horké pramenité vody. Lékaři v 19. století kladli obzvláštní důraz na vyprázdnění a vyčištění pacienta. Po kúře, která se třikrát opakovala, byli lidé velmi zesláblí. Po několika dnech ale pacienti ztráceli nadváhu a cítili se zdravější a šťastnější.

Na nápad s lékařskými doporučeními přivedla Mattoniho návštěva velkých nemocnic, kam chtěl vodu dodávat. Tamní lékaři chtěli podobná dobrozdání vidět. A tak se Mattoni obrátil o pomoc na profesora Josefa Löschnera, který v té době patřil k předním světovým odborníkům na balneologii. Profesor Löschner byl sice o více než dvacet let starší než Mattoni, ale oba muže pak až do konce života (Löschner zemřel v roce 1888) pojilo hluboké přátelství.

Lázně Kyselka

Mattonimu se dařilo. V té době mu peníze tekly doslova jako voda na jeho konto. Zřizoval své filiálky v důležitých městech, byl jmenován c.k. dvorním dodavatelm minerální vody a do světa exportoval nejen vodu, ale také minerální sůl nebo léčivé extrakty. Na doporučení svého přítele se začal zajímat i o lázně v Kyselce, ty tehdy patřily šlechtickému rodu Neubergů, kteří o jejich chod ale příliš nedbali a malé lázně postupně upadaly.

V roce 1873 se stal majitelem celého panství. Právě tehdy začal rozkvět Kyselky. „Mattoniho investiční péčí se Kyselka v krátkém čase stala oblíbeným lázeňským a turistickým místem nadregionálního významu. Vznikly tu moderní stáčírna minerální vody, celá řada nových lázeňských budov, vodoléčebný ústav, kolonáda, lesní promenády s vyhlídkami a rozhlednou jakož i četná technická zařízení, jako lanová kolejová zdviž pro transport lahví či výrobna lahví,“ uvádí Stanislav Burachovič. Heinrich von Mattoni (šlechtický titul získal v roce 1889) zemřel v roce 1910, firma tehdy měla přes pět stovek zaměstnanců.

Profil Karlovy Vary a rodina Mattoni

Zakladatel karlovarské větve rodu, Ottavio Mattoni, se narodil 17. března 1663 v italském Susinu. Zemřel v roce 1724. Jeho syn Franz Andreas vlastnil domy Zlatá Koruna a Strauss na Staré Louce. On i jeho potomci se věnovali hlavně cínařství a obchodu. Po celoevropském úpadku cínařství, ke kterému došlo okolo roku 1830 se rodina věnovala obchodu s textilem. V roce 1830 se Karlu Mattonimu a jeho ženě Marii Theresii Voigtové narodil syn Heinrich Kaspar Mattoni, který položil základy rodinného obchodu s minerálními vodami. Heinrich se stal evropským expertem na produkci a prodej minerálních vod, stal se i čestným občanem Karlových Varů.

Článek Petra Przeczka převzat ze seriálu MF Dnes "Tajemství slavných rodin" z 6. 11. 2017, s. 12.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku